Inschrijving 2024

Je wil inschrijven voor de oogst van 2024. Heel fijn! Eerst even de afspraken terug opfrissen en dan je gegevens invullen. Tot op het veld!

Anne en Jen

Afspraken voor deelname in de oogst van ‘De Witte Beek’ 2024

De basis van Community Shared Agriculture (CSA) steunt op een respectvolle samenwerking tussen de boer, de boerderij en de oogstdeelnemers. Het verduidelijken van een aantal verwachtingen dient om die band te versterken.

Van ons kan je het volgende verwachten:

We zaaien, planten en onderhouden een ruim aanbod van groenten op het veld.

We zorgen voor een regelmatige communicatie over de teelten en het reilen en zeilen op het veld.

We communiceren oogstrichtlijnen via e-mail, website en aanduidingen op het veld. Wat, hoeveel en wanneer je oogst is niet precies bepaald, maar soms zullen we een limiet stellen om iedereen de kans te geven om van de teelt te genieten.

We stellen oogstmateriaal (mes, spade, riek…) ter beschikking. Indien iets in ontbreekt mag je dit altijd signaleren.

We bewerken het veld  met respect voor de natuur en laat het Bio-certificeren. Onze groenten en fruit zijn sinds 2014 officieel ‘bio’ en worden gecontroleerd door Certisys. 

Wij, de boeren, en jullie, de oogstdeelnemers, delen zowel overvloed als oogstrisico. We beperken het risico zo veel mogelijk door een diversiteit aan groenten te kweken.

We geven op vraag inzage in de boekhouding.

Door deel te nemen aan CSA De Witte Beek ben je welkom op ons veld en kan je ook genieten van een model van kleinschalige landbouw in en met de natuur.

Door je bij De Witte Beek aan te sluiten, word je automatisch lid van het CSA-netwerk vzw. http://www.csa-netwerk.be/ Hiermee wordt je ook gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. 

In de loop van het jaar organiseren we meewerk- en andere dagen op het veld. Deze dagen bieden de kans om nauwer contact te hebben met andere deelnemers, met de ritmes van de landbouw en de natuur. Deelname hieraan is steeds vrijwillig.

 

Van jou als oogstdeelnemer verwachten we het volgende:

We streven naar een open en wederzijdse communicatie. Vragen, suggesties en feedback zijn altijd welkom.

Na het betalen van de jaarlijkse bijdrage oogst je zelf groenten en fruit voor je eigen dagelijks gebruik.

Je komt oogsten op om het even welke dag van de week en op het uur dat je past.

Het oogstseizoen begint met de eerste nieuwe gewassen in april en loopt door tot eind maart, volgend jaar.

Je volgt de oogstrichtlijnen zo goed mogelijk op. Oogsten in grotere hoeveelheden dan voor eigen dagelijks gebruik (voor het inmaken of invriezen) kan alleen op aangeven van de boer.

Je zorgt zelf voor verpakkingsmateriaal.

Het doorspelen van de oogst aan familie of anderen trekt het systeem scheef en benadeelt andere oogstdeelnemers. Niet doen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

De enige toegang tot het veld is langs de veldweg tussen de huizen van Hoogstraat 34-38. Er mogen geen auto’s op deze weg geparkeerd worden. Indien je met de auto komt gelieve je auto op de parking van de D-Store te zetten (dit is met D-Store afgesproken). 

Je schrijft je in met het hele gezin. Uiteraard kan er rekening gehouden worden met co-ouderschap en kinderen die op kot zitten. Ook met deeltijdse partners. (Neem hiervoor contact met ons op om dit uit te rekenen.) Om deel te nemen aan de werking en opbrengsten van De Witte Beek dient de jaarbijdrage binnen de maand na inschrijving betaald te worden. Spreiding van betaling kan ook. 

Respect voor de anderen, de groenten en het land is de basis van dit project. Hulp is altijd welkom.

Anne en Jen, februari 2024

Prijzen ‘De Witte Beek’ 2024

Jaarprijzen:

Volwassenen: basisprijs 475€, prijsvork 425€ – 525€
Kinderen betalen hun leeftijd x € 25
Vanaf 18 jaar worden kinderen als volwassenen beschouwd
3° volwassenen = -10%
V.a. 4° volwassenen = -20%
Co-ouderschap = -50% (thuis 50%)
Kind op kot = -66% (thuis 33%)

Vanaf mei: -10% per maand later instap (deze korting is al berekend op het inschrijvingsformulier).

Heb je een bijzondere situatie thuis, bv. 5 kinderen in co-ouderschap en op kot? Of deeltijdse partners? Of….? Voor al deze zaken neem je best even contact met ons op om je inschrijving manueel te regelen.